Zespół pałacowo-parkowy w Kunowie na sprzedaż (for sale)

You are here Start  > Oferty sprzedaży zabytków. Gminy i powiaty >  Zespół pałacowo-parkowy w Kunowie na sprzedaż (for sale)
Item image

Opis ogólny:
Założenie pałacowo – parkowe w Kunowie składa się z późno renesansowego dworu z okresu przełomu wieków XVI – XVII oraz zespołu budynków folwarcznych położonych na terenie pałacu, składających się z trzech oficyn, spichlerza, budynków gospodarczych. Zachowaniu podlega historyczny układ przestrzenny i kompozycyjny budynków zespołu pałacowo-parkowego. Pałac w Kunowie wraz z zabudowaniami gospodarczymi położony jest bezpośrednio przy zabytkowym parku, przeciętym przez malowniczą rzekę Czerwona Woda.

Zabytkowy park powstał w trzech etapach. Pierwsza część tworzył ogród ozdobny, utworzony w pierwszej połowie XVIII w., przylegał do południowej elewacji renesansowej rezydencji, zakupionej przez bankiera Fridricha von Magnusa w 1852r. wraz z przebudową dworu w 1867 roku zagospodarowana przestrzeń pomiędzy dworem a rzeka czerwona Woda na park służący rekreacji.
Na schyłek XIX w. przypada trzecia część zagospodarowania terenów założenia pałacowo-parkowego. Na rzece Czerwona Woda, wybudowano most łączący park z dworem. Wzbogacono złażenie parkowe w aklimatyzowane gatunki drzew iglastych. Założono promenadowe alejki spacerowe. Główna aleja drzew prowadziła na wschód od pałacu, na osi mostu w kierunku wzniesienia, gdzie mieściła się ośmioboczna altana. Od altany rozchodziły się promieniście cztery ścieżki obsadzone drzewami. Drzewostan stanowią stare ponad 250-letnie lipy, dęby oraz graby. Granice tego założenia nie uległy zmianom, w drzewostanie nie ma znacznych zmian, na szczególną uwagę zasługuje aleja lipowa prowadzącą z Tylic do Kunowa. Pozostały ślady dawnych alej na terenie założenia pałacowo-parkowego.
Renesansowy pałac wraz z parkiem w Kunowie są żywą lekcją historii dla pasjonatów kultury rycerskiej i miłośników stylów architektonicznych minionych stuleci. Stanowią „kapitał”, który można wykorzystać do działalności turystycznej, hotelarskiej itp. Dogodne usytuowanie Pałacu w pobliżu granicy z Niemcami i Czechami wprowadza możliwość zwiedzania go przez turystów z obu państw, a także z dalszych zakątków Unii Europejskiej.

Po II wojnie światowej w pałacu w Kunowie mieściło się Państwowe Gospodarstwo Rolne, a po okresie transformacji pałac został przejęty przez Gminę Zgorzelec wraz z zamieszkującymi go rodzinami. W tym okresie dokonano wiele napraw, bieżących remontów, w tym m. in. całkowita przebudowa dachu, co pozwala na dalsze zachowanie pałacu w dobrym stanie technicznym.
W chwili obecnej trwają prace projektowe dot. rozbiórki zabudowań dawnego folwarku przy pałacu po uzyskaniu wstępnej – pozytywnej opinii z punktu widzenia konserwatorskiego.

Adres obiektu:
Kunów 47 , Gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, kod pocztowy 59-900 Zgorzelec.

Najbliższe miasta:
Zgorzelec : 6,50 km
Jelenia Góra: 65 km
Wrocław: 171 km
Görlitz, Niemcy: 7,00 km
Drezno, Niemcy: 119 km
Habartice (Czechy): 11,3 km
Praga (Czechy): 158 km

Położenie przygraniczne i dobre połączenia drogowe (również bliskość autostrady A4) sprawia,
że nieruchomość jest bardzo atrakcyjna zwłaszcza dla hoteli, czynnej rekreacji lub innych usług poszukujących klientów zagranicznych.

Oznaczenie geodezyjne:
Obr. Kunów, AM-1, działka nr 189/4 o pow. 2,8639 ha

Księga wieczysta:
KW JG1Z/00049556/8

6. Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec:
na podstawie Uchwały Nr 367/14 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec, działki i obiekty położone w strefie ochrony zabytków oznaczone są symbolem:
1. Działki o nr ew. 189/4: U – tereny usług komercyjnych.

Lokalizacja:
Wieś Kunów położona jest na skraju Miasta Zgorzelec do której, w bezpośredniej bliskości Autostrady (zjazd Zgorzelec). W miejscowości znajduje się nowoczesna infrastruktura techniczna.
Wieś Kunów położona jest w Gminie Zgorzelec, która bezpośrednio graniczy z Miastem Zgorzelec oraz Niemcami i Czechami. Położenie na trój styku granic sprawia, że obszar gminy staje się destynacją turystów.

Uzbrojenie terenu:
Energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, telefon, internet

Oferta:
W chwili obecnej pałac jest zamieszkały przez 15 rodzin, w ramach umów na najem mieszkania komunalnego. W przypadku sprzedaży pałacu Gmina Zgorzelec zobowiąże się do zapewnienia lokali dla najemców.

KONTAKT DLA INWESTORÓW:

Joanna Tokarczuk – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Urząd Gminy Zgorzelec, tel. 0048 75 77 214 33, fax. 0048 75 77 56 564, e-mail – j.tokarczuk@gmina.zgorzelec.pl

Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Adres obiektu:

Adres:
Kunów
GPS:
51.10441455971114, 15.044075846672058

comments powered by Disqus