pałac Kijany - zabytek na sprzedaż

Park krajobrazowy z ruinami zamku Trzebiecko - na sprzedaż

You are here Start  > Oferty sprzedaży zabytków. Pośrednicy Nieruchomości >  Park krajobrazowy z ruinami zamku Trzebiecko - na sprzedaż
Item image

Trzebicko to najbardziej atrakcyjna pod względem ukształtowania i rzeźby terenu część gminy Cieszków. Roztacza się stąd piękny widok na Kotlinę Milicką i Wzgórza Trzebnickie.
Masyw zieleni parkowej jest widoczny z dużej odległości ze wszystkich dróg dojazdowych do Trzebicka. Przy północnej granicy działki znajdują się ruiny XIX-wiecznego pałacu stylizowanego na romantyczną średniowieczną budowlę. Po przeciwległej stronie głównej drogi położony jest drewniany kościół pod wezwaniem świętego Macieja w Trzebicku jest on rzadkim już dzisiaj przykładem drewnianego budownictwa sakralnego. Wznosi się malowniczo na wzgórzu, a jego południowe ściany ocieniają okazałe dęby. Legenda wiąże początki kościoła z misjonarska działalnością świętego Wojciecha, który miał się tu zatrzymać w drodze do Prus. Najstarszym elementem wyposażenia kościoła jest spiżowy dzwon, umieszczony na wieży kościoła, z której roztacza się wspaniały widok na Dolinę Baryczy.
Oddalenie gminy Cieszków od dużych ośrodków miejskich i przemysłowych oraz jej położenie w otoczeniu obszarów podlegających ochronie powoduje, że na terenie gminy nie notuje się znaczących ilości zanieczyszczeń. W otoczeniu gminy nie występują uciążliwe inwestycje przemysłowe i komunikacyjne. Na północny wschód od Parku położony jest rozległy czworoboczny folwark.

ZOBACZ VIDEO:

Adres obiektu:
Trzebicko, gmina Cieszków, powiat milicki, woj. dolnośląskie

Powerzchnia działki:
powierzchnia działki wynosi 2,23 ha

Oznaczenia geodezyjne:
dz. nr 147/7, AM-1, obręb Trzebicko, numer arkusza 1, numer obrębu 14, gmina Cieszków

Plan zagospodarowania przestrzennego:
Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych nieruchomości.
Teren działki oznaczony jest w Studium dwoma symbolami:
U – projektowane tereny usług nieuciążliwych handlu, gastronomii, rzemiosła oraz działalności produkcyjnej nieuciążliwej wraz z zielenią i niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej
ZP – tereny parków.
Zgodnie ze Studium należy dążyć do wiązania dawnych zespołów pałacowo folwarcznych z pełnieniem nowych funkcji, powinny one stanowić walory turystyczne oraz pełnić funkcje obsługi turystyki, jako obiekty noclegowe i gastronomiczne, a także funkcje kulturalne i socjalne dla społeczności lokalnej.
Przesłanki do rozwoju turystycznego: duże kompleksy leśne, lasy przydatne do rekreacji, czyste nieskażone środowisko, liczne stawy (dobre warunki do wędkarstwa komercyjnego), tereny atrakcyjne krajobrazowo, ZABYTKI, dobra dostępność komunikacyjna.

Wpisy w Rejestrze zabytków:
PARK Krajobrazowy wraz z ruinami XVIII/ XIX wiecznego pałacu, podlega ochronie konserwatorskiej wpisany do rejestru zabytków pod numerem 621/W z dnia 23.05.1989 r.

KONTAKT DLA INWESTORÓW:

Cena: 320 000 zł
kontakt:
malgorzata.pienkowska@remax-polska.pl

 

Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Adres obiektu:

Adres:
Trzebiecko, gmina Cieszków, powiat milicki, woj. dolnośląskie
GPS:
51.59974729133065, 17.389791175146456

comments powered by Disqus