pałac Kijany - zabytek na sprzedaż

Pałac w Kijanach- na sprzedaż

You are here Start  > Oferty sprzedaży zabytków. Osoby prywatne >  Pałac w Kijanach- na sprzedaż
Item image

Lokalizacja:
Województwo: lubelskie
Gmina: Spiczyn
Miejscowość: Kijany (19 km od Lublina)

Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Zespół Pałacowo-Parkowy w miejscowości Kijany pod Lublinem (wyremontowany w 40%).
2. Gotowy model biznesowy opracowany dla Zespołu Pałacowo-Parkowego zakładający uruchomienie w nim parku edukacyjno-rozrywkowego.
3. Możliwość pozyskania dofinansowania na przedmiotowe przedsięwzięcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
Zainteresowanych ofertą inwestorów zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Chętnie udostępnimy szczegółowy pakiet informacji dla Inwestora.

1. Zespół Pałacowo-Parkowy w miejscowości Kijany pod Lublinem (wyremontowany w 40%).

Pałac neorenesansowy powstały w poł. XIX w. z wykorzystaniem murów wcześniejszego dworu.
Pałac składa się z głównej prostokątnej bryły budynku, w całości podpiwniczonej. Budynek piętrowy z użytkowym poddaszem oraz filarowo- arkadowym portykiem od frontu. Od strony skarpy dobudowana została druga bryła oparta na regularnym ośmiokącie zwana Salą Balową, wraz z łącznikiem obu brył.

Obiekt w chwili obecnej w trakcie restauracji z kompletem dokumentacji i prawomocnymi pozwoleniami (łącznie z projektem technologii kuchni, akceptacją sanepidu, akceptacją ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego), projektem aranżacji wnętrz i specyfikacją sprzętu ICT, który stanowi element docelowego wyposażenia.

Po remoncie i adaptacji obiekt ma pełnić funkcję parku edukacyjno-rozrywkowego, dla którego kanwą tematyczną będzie dziedzictwo Jana III Sobieskiego i jego rodu w Europie.

Dokumentacja architektoniczna zakłada następujące funkcjonalności:
szatnia, sala informacji/recepcji, profesjonalna kuchnia wraz z zapleczem, restauracja dla 120 os., sale ekspozycyjne, sale gier ICT, sala konferencyjna, pomieszczenia administracyjno-biurowe, winda osobowa, węzeł sanitarny.

Pow. użytkowa 1 596 m2
Pow. działki – 6.3415 ha
Park z poł. XIX w.

Działka w kształcie nieregularnego wielokąta, rzeka Wieprz wyznacza naturalną granicę działki – tył, przód działki graniczy z zabudowaniami wiejskimi oraz z zespołem szkół rolniczych.

Pałac położony w miejscowości Kijany, które znajdują się na terenie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego do Spiczyna 3 km, do Lublina około 20 km, do lotniska międzynarodowego w Lublinie około 20 km, do Warszawy około 170 km.

2. Gotowy model biznesowy opracowany dla Zespołu Pałacowo-Parkowego zakładający uruchomienie w nim parku edukacyjno-rozrywkowego.

Przedmiotem inwestycji jest remont pałacu i rewitalizacja parku w Kijanach na potrzeby powstania parku rozrywki „Wehikułu Czasu -Centrum Edukacji Historycznej”.

W ramach inwestycji przewidziano następujecie działania:
Prace remontowe w pałacu: instalacja elektryczno-przeciwpożarowa w całym budynku, remont elewacji, wymiana rynien i rur spustowych, remont schodów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwi, wymiana obróbek blacharskich w całym budynku, izolacja pionowa i pozioma, podbijanie fundamentów pod łącznikiem między salą balową a pałacem, odgrzybianie, rozbiórka wtórnych podziałów, przecieranie tynków wewnątrz, remont łazienek, malowanie, usunięcie starej podsypy w stropach, wypełnienie przestrzeni keramzytem, montaż nowych podłogowych desek na legarach, wykonanie nowych izolowanych warstw posadzkowych w piwnicy wraz z gresową posadzką i ogrzewaniem podłogowym, remont klatki schodowej, wymiana balustrad, wykonanie marmurowych schodów (okładzina kamienna), instalacja pompy ciepła wraz z z instalacją CO w całym budynku, instalacja 2 wind towarowych oraz windy osobowej.

Działania w parku (powierzchnia, której dotyczą działania 54137 m2): wytyczenie przez geodetę zakresu robót, prace ziemne – niwelacja terenu, korytowanie pod budowę dróg parkowych, wykonanie wykopów pod linie energetyczne, budowa dróg parkowych, budowa parkingu dla samochodów o powierzchni 1334,5 m2, instalacja oświetlenia parkowego (okablowanie, lampy – oświetlenie LED punktowe), prace ogrodnicze związane z porządkowaniem terenu, wykonanie ogrodzenia parkowego o długości 1045 m z montażem 3 bram, pielęgnacja drzew, prace ogrodnicze związane z sadzeniem drzew i krzewów, wykonanie schodów terenowych, zakładanie runa parkowego, wykonanie trawników 16989 m2 w tym łąki kwietnej o powierzchni 4133,9 m2, montaż elementów małej architektury, wykonanie biura na drzewie z oświetleniem solarnym, wykonanie platformy widokowej.

Zakup środków trwałych jako wyposażenia centrum edukacji historycznej: W ramach tego zadania dostarczone zostaną: makieta wewnętrzna prezentująca krajobraz po bitwie pod Chocimem oraz makiety do iholo. Ponadto do pałacu w ramach zadania dostarczone zostaną meble, wyposażenie 2 sal szkoleniowych, wyposażenie kuchni oraz sal restauracyjnych wraz z niezbędnymi serwisami. W ramach tego działania zakupione zostaną dwa pojazdy, w tym jeden elektryczny typu melex, drugi- samochód dostawczy. Głównym elementem tego działania jest zakup najnowszego sprzętu wraz z aplikacjami im dedykowanych w tym: komputerów, ekranów parowych, krzywych zwierciadeł, projektorów wraz z obiektywami, stanowisk kinect, mechanicznych postaci, informatorów, lini czasu, hologramów, fotoplastikonów, matryc full HD, monitorów o różnej przekątnej, googli VR, Video serwera z kartą video min 4 wyjścia, instalacji Wehikuł czasu- dr Who, mennicy monet, Hii pamiątki, Gabloty, iHolo, iHolo Mocup, iOptic. Zakupiona zostanie również 1 jurta mogolska o średnicy 12 m, w której znajdować się będzie sezonowy bar przekąskowy, grill, oraz miejsce na lody, napoje, gorące i zimne przekąski.

Ze względu na nowatorskie podejście do interpretacji dziedzictwa kulturowego projekt wprowadza na rynek produkt innowacyjny na skalę Polski.
Nasycenie nowymi i przełomowymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi w połączeniu z przekazem na temat historii XVII wieku da efekt w postaci przyswajania treści historycznych w formie pasjonującej zabawy, zarówno w pałacu, jak i w parku. Turyści będą mogli m. in. porozmawiać z interaktywnym hologramem Króla Jana III Sobieskiego, zagrać w interaktywne gry bitewne dające możliwość kierowania armią w wielkich bitwach XVII wieku, czy przenieść się do XVII wieku w zaprojektowanej specjalnie dla centrum machinie – wehikule czasu.
Jednym słowem pałac zamieni się w multimedialne Centrum Edukacji Historycznej, którego oferta skierowana będzie do turystów indywidualnych, głównie rodzin z dziećmi w każdym wieku, jak i do szkolnych wycieczek.

ZAPYTAJ O MODEL BIZNESOWY DO POBRANIA W PLIKU PDF:

+48 505 526 309
email: fundacja@szlaksobieskiego.org.pl

3. Możliwość pozyskania dofinansowania na przedmiotowe przedsięwzięcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.
Każdy projekt obejmuje łącznie:
1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
W przypadku udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 878).
W przypadku udzielenia pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną – maksymalna intensywność wynosi 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych w ramach tej kategorii pomocy. Jednocześnie maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro
W przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku udzielenia pomocy szkoleniowej – 50% kosztów kwalifikowalnych, którą zwiększa się o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia KE nr 651/2014, lub pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 rozporządzenia KE nr 651/2014, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.
W przypadku udzielenia pomocy de minimis – 70% kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc finansowa w ramach poddziałania 1.3.2 POPW jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

KONTAKT DLA INWESTORÓW:

+48 505 526 309
email: fundacja@szlaksobieskiego.org.pl

Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


Adres obiektu:

Adres:
Kijany
GPS:
51.33423355087467, 22.774945089244852

comments powered by Disqus