Pałac Ślubów

Item image

Opis: 
Urokliwy pałac w Ślubowie z końca XVIII w. wyróżnia się ciekawą rozczłonkowaną bryłą z dwoma narożnymi alkierzami przykrytymi dachami łamanymi. Na osi głównej elewacji frontowej i ryzalit z gankiem w parterze i zwieńczeniem w formie naczółka ze spływami wolutowymi, w elewacji ogrodowej lukarna z podobnym szczytem wolutowym akcentuje oś główną pałacu poprzedzonego tarasem. Pałac usytuowany jest w krajobrazowym parku i stanowi część większego zespołu pałacowo-folwarcznego

Działki:
483/13, 483/14, 457, 456, 469 AM-2

Położenie:
Województwo: dolnośląskie
Powiat: górowski
Gmina: Góra

Najbliższe miasto:
Leszno – 23,5 km
Góra – 8,0 km
Wrocław – 78,0 km

Powierzchnia łączna:
5,5673 ha

Przeznaczenie:
tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich oraz tereny zieleni urządzonej

fot. Anna Hamrol

Adres obiektu:

Adres:
Ślubów, gmina Góra
GPS:
51.6299938, 16.623839999999973

comments powered by Disqus