pałac Kijany - zabytek na sprzedaż

Pałac Rynarcice

Item image

Opis: 
Pałac w Rynarcicach stanowi typowy dla Śląska przykład rezydencji wiejskiej. Geneza pałacu sięga pierwszej połowy XVIII w. Około 1770 r. dobudowano ryzalit z dekoracją rokokową. W 1870 r. rezydencję poddano kolejnej przebudowie dodając nową klatkę schodową. Zabudowania gospodarcze w obecnej formie są późniejsze i pochodzą w większości z XIX w. Pałac sąsiaduje z parkiem założonym na przestrzeni XIX w. z zachowanymi reliktami dawnego ogrodu ozdobnego oraz rzadkimi gatunkami drzew.

Działki:
203/16, 203/27 AM-1

Położenie:
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lubiński
Gmina: Rudna

Najbliższe miasto:
Rudna – 7,0 km
Lubin – 10,0 km
Wrocław – 100,0 km

Powierzchnia łączna:
66,4462 ha

Przeznaczenie:
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, produkcji i składowania, tereny rolne i leśne, teren parku zabytkowego

Adres obiektu:

Adres:
Rynarcice, gmina Rudna
GPS:
51.4740091, 16.214905300000055

comments powered by Disqus