Dwór Dzikowiec

You are here Start  > Dwory na sprzedaż >  Dwór Dzikowiec
Item image

Opis: 
Nieruchomość zabytkowa położona jest na obszarze atrakcyjnym turystycznie Gór Sowich i Stołowych. Barokowy dwór z II poł. XVII w. (przebudowany w XIX w.) został wzniesiony jako prepozytura klasztorna Jezuitów z Kłodzka i stanowi jeden z cenniejszych zabytków architektury dworskiej tego okresu na Śląsku.
Budynek dworu został założony na planie prostokąta, rozbudowany o ryzalit z prostokątną wystawką zwieńczoną trójkątnym naczółkiem ze spływami. We wnętrzu zachowały się sklepienia kolebowe, kolebowe z lunetami i krzyżowe.
Obok rezydencji dworskiej zachował się spichlerz z XVII/XVIII w. (przebudowany na oficynę mieszkalną), wyróżniający się elewacjami szczytowymi z trójkątnymi naczółkami i spływami wolutowymi. W otoczeniu budowli istnieją również relikty parku, urządzonego w miejscu dawnych ogrodów, z dominującym drzewostanem rodzimym – klony i lipy drobnolistne.

Działki:
619/2 AM-2

Położenie:
Województwo: dolnośląskie
Powiat: kłodzki
Gmina: Nowa Ruda

Najbliższe miasto:
Nowa Ruda – 6,0km
Wrocław – 79,0km

Powierzchnia łączna:
6,9573 ha

Powierzchnia użytkowa:
534,21 m2

Przeznaczenie:
Działka jest przeznaczona na teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz w części na tereny produkcji rolniczej. Gmina planuje poszerzenie funkcji na cele zw. z aktywnością gospodarczą.

Adres obiektu:

Adres:
Dzikowiec, gmina Nowa Ruda
GPS:
50.56917724283259, 16.574302911758423

comments powered by Disqus