Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

2. stycznia 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dotacje z budżetu województwa dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa. Poniżej prezentujemy Państwu aktualne informacje na temat programu.

DLA KOGO?

 • jednostki organizacyjne,
 • osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

NA CO?

Dotacje mogą być udzielane w związku z realizacją prac w zakresie:

 • zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku;
 • odnowienia lub uzupełnienia tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowitego odtworzenia;
 • odnowienia lub całkowitego odtworzenia okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizacji instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonania izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełniania narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działań zmierzających do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku;
 • zakupu materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku.

ILE?

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 200 000 zł.

DORADZTWO

Trwa także nabór ciągły wniosków o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na ochronę i rewaloryzację parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni wpisanych do rejestru zabytków.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy w przygotowaniu projektu, pozyskaniu i rozliczenia dotacji, polecamy usługi firmy INVENI, sprawdzonego partnera Residence Navigator. Analiza możliwości pozyskania dotacji jest w firmie INVENI bezpłatna!

Zachęcamy do kontaktu z doradcami INVENI i umówienie się na spotkanie: 71/795 09 92 lub andrzej.domanski@inveni.pl

INVENI Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Karkonoska 10/213,
53-015 Wrocław,
www.inveni.pl

Close Comments