Dotacje na ochronę zabytków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na październik planuje konkurs o dotacje w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków”. Jest to doskonała okazja do zawnioskowania o dofinansowanie prac przy zabytkowych obiektach i parkach.

DLA KOGO?

Wnioski mogą składać między innymi:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie (np. instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje itp.),
  • osoby fizyczne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

NA CO?

Program ma na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Koszty kwalifikujące się do dotacji to między innymi:

  • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
  • prace budowlane przy obiektach zabytkowych mające na celu ich ochronę,
  • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
  • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
  • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku,
  • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

DORADZTWO

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu projektu, pozyskaniu i rozliczenia dotacji, polecamy usługi firmy INVENI, sprawdzonego partnera Residence Navigator. Analiza możliwości pozyskania dotacji jest w firmie INVENI bezpłatna.

Zachęcamy do kontaktu z doradcami INVENI i umówienie się na spotkanie: 71/795 09 92 lub andrzej.domanski@inveni.pl

INVENI Sp. z o.o. Sp. k., ul. Karkonoska 10/213, 53-015 Wrocław, www.inveni.pl

Close Comments