Ogrody Dolnego Śląska

You are here: Start  > Ogrody Dolnego Śląska
Odkrywaj na mapie Navigatora bajkowe ogrody historyczne i parki, które są nieodłącznym elementem zabytkowych posiadłości.

 • Item thumbnail
  0

  Park przypałacowy Mysłakowice

  Pierwszy, pisemny przekaz dotyczący nazwy miejscowej Mysłakowic, odnotowany został w  1385 r., odnosząc się do miejscowości jako dóbr lennych. W XV w., ze wspomnianych dóbr lennych wykształciły się cztery odrębne majątki, scalone ostatecznie w  1736 r., za sprawą rodu von Reibnitz. W chwili połączenia dóbr, funkcję centrum przejęły Mysłakowice Środkowe ze znajdującym się na jej […]

 • Item thumbnail
  0

  Park przypałacowy Karpniki

  Dzieje majątku w Karpnikach wiążą się z dziejami zamku Sokolec usytuowanego u stóp Krzyżowej Góry. Pierwszy zamek, zajmujący miejsce obecnego, istniał już prawdopodobnie w XIV wieku. Charakter ówczesnej budowli warownej w Karpnikach nie jest do końca znany, tym bardziej iż na początku XVII wieku uległ przebudowie otrzymując kostium stylu renesansowego. Zmieniając kolejno właścicieli, rezydencja w […]

 • Item thumbnail
  0

  Ogród przypałacowy Stolec

  Pierwsze wzmianki o wsi Stolec i znajdującym się w miejscu obecnego pałacu zamku, datowane są na początki XIV w. Ówczesna budowla warowna należała do rodziny von Burghaus. Pierwszych, znacznych zmian w krajobrazie wsi Stolec dokonał hrabia von Churschwandt na polecenie którego rozebrano zamek. Losy wsi Stolec są nierozerwalnie związane z rodami von Burghaus oraz von […]

 • Item thumbnail
  0

  Ogród przypałacowy Maniów Mały

  Budynek pałacowy w Maniowie Małym, jako dominanta nad zabudowaniami folwarcznymi został wzniesiony około połowy XVIII wieku. W drugiej połowie XIX stulecia uległ znacznej przebudowie połączonej z rozbudową jednak z zachowaniem elementów barokowej rezydencji. Teren dawnych ogrodów ozdobnych i późniejszego parku stylu naturalistycznego położony jest w południowej części założenia rezydencjonalnego. Kompozycja ogrodowa zajmuje południowe zbocze wzniesienia […]

 • Item thumbnail
  0

  Park przypałacowy Sady Dolne

  Historia wsi Sady Dolne sięga końca XIV wieku. Niemal nieprzerwanie od XVII wieku, majątek w Sadach Dolnych związany był z rodziną Tschirnhaus, z której inicjatywy wzniesiono w połowie XVII wieku niewielki budynek rezydencjonalny. Został on usytuowany na tarasie ziemnym, wokół którego rozbudowano przyszłą kompozycję parkową. W 1844 r., z inicjatywy nowych właścicieli miejscowości, rodu von […]

 • Item thumbnail
  0

  Ogród przypałacowy Bronów

  Ogród przypałacowy w Bronowie jest stosunkowo niewielką kompozycją o powierzchni niespełna 2 ha. Mimo to, założenie ogrodowe swoimi początkami sięga połowy XVIII wieku. Od 1740 r., wieś Bronów należała do rodu von Matuschka, by następnie do okresu II Wojny Światowej wejść w trwałe posiadanie rodu von Mutius. Tradycja wznoszenia w Bronowie budynku o charakterze rezydencjonalnym […]

 • Item thumbnail
  0

  Ogród przypałacowy Dobromierz

  Pierwsze dokumentowane wzmianki o dziejach Dobromierza (Hohenfriedeberg) datowane są na początek XIV w., jednak historia miejscowej rezydencji sięga tak naprawdę okresu 1727 r., kiedy to z inicjatywy ówczesnego właściciela, Christopha Ferdynanda von Nimptsch wzniesiono barokowy pałac. Mając na względzie intensywną zmianę wcześniejszych właścicieli majątku w Dobromierzu, nie można wykluczyć istnienia w miejscu obecnego pałacu chociażby […]