Zabytkowe nieruchomości z zasobu ANR

Na łamach serwisu Residence Navigator prezentujemy szeroką ofertę sprzedaży zabytkowych nieruchomości z regionu Dolnego Śląska oznaczonych na interaktywnych mapach. Wśród ofert znaczną ilość stanowią zabytki (m.in. pałace i dwory) będące obecnie w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych. O przybliżenie specyfiki zakupu zabytkowych nieruchomości poprosiliśmy Rzecznika ANR ot. Wrocław, panią Marzenę Szocińską-Klein.


RN: Zainteresowanie inwestorów zabytkowymi nieruchomościami na Dolnym Śląsku w ostatnim czasie rośnie. Dlaczego oferta zabytkowych nieruchomości ANR przyciąga potencjalnych nabywców?
Obiekty zabytkowe będące w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa posiadają znaczny potencjał inwestycyjny, a także wartości historyczne i architektoniczne. Każdy taki zabytek ma swoją unikalną historię, na bazie której można budować atrakcyjność turystyczną dla nowych przedsięwzięć. Warto dodać, że wszystkie obiekty ANR mają jawny i uporządkowany stan prawny, a wszelkie informacje o przeszkodach i utrudnieniach w dysponowaniu nieruchomościami są podawane do publicznej wiadomości, w treści wykazów i ogłoszeń przetargowych. Wycena nieruchomości przeprowadzana jest przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

RN: Na jakie zniżki i wsparcie finansowe mogą liczyć potencjalni inwestorzy?
Nabywca zakupionego od ANR obiektu zabytkowego, może liczyć na obniżkę ceny do 50% wartości części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty w ciągu 5 lat od zakupu na renowację. Może również ubiegać się o dodatkowe wsparcie w postaci środków unijnych oraz programów ministerialnych na refundację kosztów poniesionych na remont zabytku. Prawdopodobieństwo uzyskania dodatkowych środków na remont wzrasta dla obiektów o większej wartości. Warto wspomnieć, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w najbliższych latach, w ramach programu Nowej Perspektywy, planuje przeznaczyć na finansowanie dziedzictwa narodowego i zabytków znaczne środki finansowe.

RN: Czy istnieje możliwość rozłożenie ceny zabytkowej nieruchomości na raty?
Tak, istnieje możliwość rozłożenia ceny na raty (maksymalny okres kredytowania 5 lat, minimalna wpłata 50%, oprocentowanie 4,18%).

RN: Jak wygląda procedura sprzedaży zabytkowej nieruchomości i czym różni się publikacja wykazu o sprzedaży od ogłoszenia przetargu?
Procedura sprzedaży rozpoczyna się od publikacji wykazu o sprzedaży nieruchomości. Jest to forma zapowiedzi oferty, przeznaczona dla osób posiadających pierwszeństwo w nabyciu. Prawo to wynika z ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.1187). Z tej możliwości najczęściej korzystają dzierżawcy, pod warunkiem, że co najmniej od 3 lat użytkują nieruchomość. Po 35 dniach od publikacji wykazu jest możliwe ogłoszenie przetargu nieograniczonego ustnego, do którego może przystąpić każdy zainteresowany – zarówno osoba fizyczna jak i prawna (firma, stowarzyszenie, fundacja, instytucja) pod warunkiem, że dokona wpłaty wadium i przybędzie osobiście lub przyśle pełnomocnika na przetarg.

RN: A jeśli przetarg okaże się nieskuteczny?
Jeśli pierwszy przetarg okaże się nieskuteczny, ANR ma możliwość ogłoszenia kolejnych przetargów przez pół roku od daty pierwszego przetargu, po czym procedura sprzedaży musiałaby być powtórzona od początku. Agencja Nieruchomości Rolnych ma dodatkowo możliwość obniżania ceny w kolejnych przetargach nawet do 50% ceny wywoławczej z pierwszego przetargu, jeśli brak jest zainteresowania ofertą.

RN: Zakup obiektu wpisanego do rejestru zabytków pozwala na obniżenie ceny o 50%, ale powoduje także dodatkowe zobowiązania ze strony inwestora. O czym trzeba pamiętać?
Przy nieruchomościach zabytkowych ważne jest, by osoba zainteresowana zapoznała się z ograniczeniami wynikającymi z nabycia obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i uzyskania obniżki ceny jest przygotowanie i przedłożenie do akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programu użytkowego zabytku. Kandydat na nabywcę może przedłożyć taki program jeszcze przed przetargiem lub zobowiązuje się do dokonania tej formalności w ciągu miesiąca po skutecznym przetargu.

RN: Gdzie inwestorzy mogą szukać dodatkowych informacji odnośnie sprzedaży pałaców i dworów z oferty ANR?
Inwestorów i osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami zapraszam do odwiedzenia strony www.anr.gov.pl. Zachęcam także do kontaktu z konsultantami telefonicznie (nr tel. 71 | 35 63 919) lub mailowo (Dorota Grygiel – dgrygiel@anr.gov.pl).

RN: Dziękujemy za rozmowę.

Aktualną ofertę zabytkowych nieruchomości ANR (m.in. pałaców i dworów) znajdziecie na interaktywnych mapach Navigatora:

INTERAKTYWNE MAPY DLA INWESTORÓW

 

Close Comments