Blog Archives

Kupiliśmy i wyremontowaliśmy pałac … a co z ogrodem? Rewitalizacja parku i ogrodu krok po kroku

No właśnie, co z ogrodem? Priorytetowa rola działań konserwatorskich związanych z ratowaniem kupionego przez nas pałacu czy dworu oraz idące za nimi nakłady finansowe niejednokrotnie spychają prace nad otoczeniem rezydencji na dalszy plan. Stan w jakim zastajemy nasz ogród lub park także może działać na nas zniechęcająco i jednocześnie pomocnie w podjęciu nie najlepszej decyzji utrzymania go w danej kondycji z wprowadzeniem ewentualnych, własnych innowacji.

(więcej…)

Dotacje z WFOŚiGW na rewitalizację zabytkowych parków i ogrodów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udziela dotacji na działania związane z przywracaniem bioróżnorodności. Jest to doskonała okazja do zawnioskowania o dofinansowanie prac przy zabytkowych parkach i ogrodach znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Poniżej prezentujemy Państwu aktualne informacje na temat programu.

(więcej…)

Dotacje z NFOŚiGW na rewitalizację zabytkowych parków i ogrodów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wrześniu 2014 r. planuje konkurs na dotacje w ramach programu „Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Jest to doskonała okazja do zawnioskowania o dofinansowanie prac przy zabytkowych parkach i ogrodach. Poniżej prezentujemy Państwu aktualne informacje na temat programu.

(więcej…)