Blog Archives

Dotacje z WFOŚiGW na rewitalizację zabytkowych parków i ogrodów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udziela dotacji na działania związane z przywracaniem bioróżnorodności. Jest to doskonała okazja do zawnioskowania o dofinansowanie prac przy zabytkowych parkach i ogrodach znajdujących się na terenie Dolnego Śląska. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Poniżej prezentujemy Państwu aktualne informacje na temat programu.

(więcej…)

Dotacje z NFOŚiGW na rewitalizację zabytkowych parków i ogrodów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wrześniu 2014 r. planuje konkurs na dotacje w ramach programu „Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Jest to doskonała okazja do zawnioskowania o dofinansowanie prac przy zabytkowych parkach i ogrodach. Poniżej prezentujemy Państwu aktualne informacje na temat programu.

(więcej…)