Pałac Łękanów odzyska dawny blask

Pałac Łękanów to zespół dworsko-folwarczny z parkiem naturalistycznym z XVIII-XIX wieku.

Majątek był własnością rodziny Schlabrendorf, którzy swoją główną siedzibę mieli w niedalekim Seppau (obecnie Szczepów, pow. głogowski), gdzie stoi pałac będący do 1937 r. siedzibą ordynacji. Tytuł właścicieli brzmiał Graf (hrabia) von Schlabrendorf, u niektórych członków rodu z dodatkową literą f i wskazaniem siedziby ordynacji und Seppau. Ród wydał wielu pruskich posiadaczy ziemskich i działaczy państwowych, jak Ernst Wilhelm von Schlabrendorf, pruski minister ds. Śląska pochowany w Kościele św. Elżbiety we Wrocławiu.

Pałac w Łękanowie, do 1945 r. zwanym Lanken, zbudowano ok. 1860 r. Nowi właściciele zdecydowali się na używanie określenia „pałac” ze względów historycznych – używali go niemieccy właściciele (Schloss), choć tak w jęz. niemieckim jak i polskim równie dobrze można byłoby używać określenia „dwór”. Obecnie również mieszkańcy Łękanowa określają budynek mianem pałacu.

Budynek ma formę dworu z niedalekiej Wielkopolski ze śląskim detalem architektonicznym. Jest dwupiętrowy, rozwiązany na planie prostokąta o wymiarach 28 na 12 metrów, podpiwniczony.

Szczyt wejścia głównego w elewacji zwróconej w stronę parku zdobi herb Schlabrendorfów wykonany z piaskowca. W tarczy herbowej są trzy pasy ukośne, które wg danych heraldycznych powinny być czarne na złotym polu. W środku tarczy ukoronowany orzeł śląski. Sama tarcza ukoronowana jest koroną rangową – hrabiowską z dziewięcioma perłami.

Pałac stanowi pierzeję południową folwarku, którego początki sięgają sięgają XVIII wieku. Najstarszym budynkiem jest spichlerz w zachodniej pierzei folwarku. Po II wojnie światowej zespół podzielono na dwa podwórza, a obecny zespół z dworem i folwarkiem użytkowany był przez Państwowe Gospodarstwo Rolne ulegając znaczącej degradacji. W budynku pałacu urządzono mieszkania, wprowadzając na parterze arbitralne podziały i niespójne obniżenia stropu.

Do zespołu należą też dwa wielorodzinne budynki mieszkalne, ruiny stodół i obory i pozostałości po innych budynkach gospodarskich. Wszystkie budynki znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają całościowego remontu.

W kwietniu Agencja Nieruchomości Rolnych wyłoniła w przetargu nieograniczonym nabywcę zespołu – spółkę założoną przez dwie osoby prywatne, które zamierzają zespół zrewitalizować i urządzić w nim hotel. W budynku pałacu jest miejsce na pięć apartamentów, restaurację i kawiarnię. Pozostałe budynki pomieszczą kolejne pokoje hotelowe.

„Chcemy, by Pałac Łękanów był dostępny nie tylko dla gości hotelu, ale również pełnił funkcje użyteczności publicznej. Kluczowym elementem naszych działań będzie fundacja, która w części zespołu stworzy instytucję kultury muzycznej z salą koncertową w spichlerzu” – mówi Marcin Sobczyk, współwłaściciel zespołu.

W sierpniu 2013 r. w zespole rozpoczęła się inwentaryzacja. Wydane zostały też zalecenia konserwatorskie, które m.in. postulują zachowanie historycznego układu przestrzennego, remont kapitalny pałacu i innych budynków oraz uporządkowanie parku z wycinką licznych samosiewów, utrzymanie drzewostanu historycznego i odtworzenie osi widokowych.
Close Comments