Zespół pałacowo-parkowy Żarska Wieś na sprzedaż (for sale)

You are here Start  > Oferty sprzedaży zabytków. Gminy i powiaty >  Zespół pałacowo-parkowy Żarska Wieś na sprzedaż (for sale)
Item image

Opis ogólny:
Barokowy zespół pałacowo – parkowy składający się z budynku Pałacu w Żarskiej Wsi wraz zabudowaniami gospodarczymi oraz park o dużej wartości przyrodniczej wraz ze stawem pozostałym po dawnych kamieniołomach, który w przeszłości wykorzystywany był jako kąpielisko.

Adres obiektu:
Żarska Wieś 30, Gmina Zgorzelec, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, kod pocztowy 59-900 Zgorzelec.

Najbliższe miasta:
Zgorzelec : 10,2 km
Jelenia Góra: 63,5km
Wrocław: 159 km
Görlitz, Niemcy: 19,5 km
Drezno, Niemcy: 114 km
Położenie przygraniczne i dobre połączenia drogowe (bliskość autostrady A4) sprawia, że nieruchomość jest bardzo atrakcyjna zwłaszcza dla hoteli lub innych usług poszukujących klientów zagranicznych.

Oznaczenie geodezyjne – Obr. Żarska Wieś, AM-2:
1. Działka o nr ew. 480 – opis użytku-grunty rolne zabudowane, pow. dz.0,51 ha;
2. Działka o nr ew. 477/1- opis użytku: grunty rolne niezabudowane, pow.dz. 1,33 ha;
3. Działki o nr ew. 482/5 – opis użytku: grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione, pastwiska trwałe, lasy grunty pod rowami, pow. dz. 9.2402 ha;
4. Działka o nr ew. 505 – opis użytku: drogi, pow. dz. 0,51 ha;
5. Działka o nr ew. 516 – opis użytku: wody, pow. dz. 0,49 ha).

Łączna powierzchnia działek:
12,08 ha.

Przeznaczenie w mpzp:
na podstawie Uchwały Nr 42/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2011r. nw. działki i obiekty położone w strefie ochrony zabytków oznaczone są symbolem :
1. Działki o nr ew. 480 i 477/1: 9U – tereny usług komercyjnych;
2. Działka o nr ew. 505: KDPJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych;
3. Działka o nr ew. 482/5: ZP- tereny zieleni urządzonej, WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
4. Działka o nr ew. 516: WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych.

Lokalizacja:
Żarska Wieś położona jest przy drodze krajowej nr 4, w bezpośredniej bliskości Autostrady (zjazd Zgorzelec). W miejscowości znajduje się nowoczesny Terminal Odpraw Celnych dla transportu towarowego. Nieopodal Terminalu Odpraw Celnych znajduje się Bar – Restauracja. W Żarskiej Wsi funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy. Obecnie w Żarskiej Wsi zamieszkuje ponad 800 osób.

Żarska Wieś położona jest w Gminie Zgorzelec, która bezpośrednio graniczy z Miastem Zgorzelec oraz Niemcami i Czechami. Położenie na trójgraniczu sprawia, że obszar gminy coraz częściej staje się destynacją turystów.

Uzbrojenie terenu:
Energia elektryczna, sieć wodociągowa, telefon.
Zestawienie budynków i obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowo-folwarcznego:
1. Na działce o nr ew. 480 położona jest:
a) oficyna mieszkalno-gospodarcza (obiekt użytkowany, aktualnie zamieszkały przez dwie rodziny) oraz spichlerz. Obiekty wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, datowanie po 1750r. XIX / XX w.
b) pałac (obiekt zrujnowany, grozi katastrofie budowlanej) wpisany do rejestru zabytków ewidencji zabytków – nr 1275 z dnia 06.04.1965r., datowanie 1 poł. XVII w.,
1730-40, XIX w. Wybudowany przez Jana Bartłomieja von Gehlera z wykorzystaniem murów wcześniejszego dworu. W wieku XIX wykonano wystrój wnętrz i dobudowano ryzalit z klatką schodową.
2. Na działce o nr ew. 480 , 477/1, 482/5, 505, 516 położony jest:
a) park podworski utworzony w XVIII stuleciu ze stawem – przypałacowym kąpieliskiem
i strumieniami (teren niezagospodarowany, zaniedbany, brak bieżącej pielęgnacji), datowanie przed 1863, 1863-1890 r. Jest to park typu naturalistycznego o interesującym drzewostanie i pomimo zaniedbań o dobrze zachowanym układzie przestrzennym. W przeszłości były tu czynne kamieniołomy wapienne i eksploatowano torf.

KONTAKT DLA INWESTORÓW:

Joanna Tokarczuk – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Urząd Gminy Zgorzelec, tel. 0048 75 77 214 33, fax. 0048 75 77 56 564, e-mail – j.tokarczuk@gmina.zgorzelec.pl

Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Adres obiektu:

Adres:
Żarska Wieś
GPS:
51.1921899, 15.100803000000042

comments powered by Disqus