pałac Kijany - zabytek na sprzedaż

Pałac w Bojadłach - w trakcie renowacji

You are here Start  > Renowacje dworu i pałacu >  Pałac w Bojadłach - w trakcie renowacji
Item image

Pierwotnie pałac w Bojadłach był budowlą barokową, powstałą dla Adama von Kottwitz w 1707 r. Zabytek uległ pożarowi w 1731 r. Na jego miejscu w 1735 r. Henryk Dawid von Kottwitz wybudował pałac wraz z kordegardami. Jest to trójskrzydłowy, dwukondygnacyjny budynek, pokryty dachami dwu i trój-spadowymi; fasada z trójkątnym tympanonem z inskrypcją fundacyjną Dawida Henryka von Kottwitz i datowaniem 1735. W latach 1760-tych fasada została pokryta piękną dekoracją rokokową, jedną z najwcześniejszych na Śląsku.

Szcześliwie zachowała się część wyposażenia pałacu: stolarka XVIII i XIX – wieczna, dwa kominki barokowe oraz dwa kominki historyzujące w sali balowej. Park przypałacowy położony jest nietypowo po drugiej stronie drogi dojazdowej prowadzącej do pałacu i kościoła.

Od 2014 r. w pałacu działa Fundacja Pałac Bojadła, której celem jest propagowanie zabytków rezydencjonalnych Środkowego Nadodrza oraz wspieranie ich właścicieli w udostępnianiu (wirtualnym i realnym). Fundacja jest laureatem wielu nagród m.in. wyróżnienia NID za udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa 2016 za przygotowanie wystawy „Rezydencje Środkowego Nadodrza i ich słynni mieszkańcy”. Właściciel i Fundator prowadzi liczne prace ratunkowe konstrukcji oraz zabezpieczające zespół pałacowy jednocześnie udostępniając go publicznie i planując utworzenie muzeum oraz instytutu historii sztuki regionu Środkowego Nadodrza.

fot: www.palacbojadla.org


Adres obiektu:

Adres:
Bojadła, ul. Kościelna 1
GPS:
51.95417419198557, 15.811209082603455
Fundacja@palacbojadla.org
Web:
http://www.palacbojadla.org

comments powered by Disqus