Pałac Samborowice

Item image

Działki:
118/2, 118/3 AM-1

Położenie:
Województwo: dolnośląskie
Powiat: strzeliński
Gmina: Przeworno

Najbliższe miasto:
Przeworno– 10,0 km
Wrocław – 58,0 km

Powierzchnia łączna:
8,1913 ha

Przeznaczenie:
teren zabytkowego zespołu dworsko-folwarcznego z parkiem pałacowym; przeznaczenie na cele usług agroturystycznych i leczniczych; jako uzupełniającą dopuszcza się funkcję mieszkaniową; część nieruchomości przeznaczona na teren upraw ogrodniczych, sadowniczych i zieleni niskiej.

Opis:
Budynek pałacu w stylu neobarokowym wzniesiono w początkach XIX w., prawdopodobnie na zlecenie rodu von Dresky, a następnie rozbudowano w 1860r. i w 1878r. To budynek założony na planie prostokąta, dwukondygnacyjny z wieżą od wschodu, zwieńczoną ozdobnym hełmem z prześwitami. Spośród zabudowań folwarcznych wyróżnia się jeszcze budynek mieszkalny z wieżą i bramą przejazdową, wybudowany w II poł. XIX w. na zlecenie ówczesnego właściciela grafa Victora von Wartensleben, o czym świadczy tablica piaskowcowa z płaskorzeźbą figuralną. Park krajobrazowo-romantyczny wokół pałacu został założony w 1878r. w miejscu ogrodu z 1809r. Dwa stawy, połączone rowem oraz aleje obsadzone starodrzewem stanowią główne elementy kompozycyjne.

Adres obiektu:

Adres:
Samborowice, gmina Przeworno
GPS:
50.62539976424585, 17.236604690551758

comments powered by Disqus