Dotacje z NFOŚiGW na rewitalizację zabytkowych parków i ogrodów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wrześniu 2014 r. planuje konkurs na dotacje w ramach programu „Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Jest to doskonała okazja do zawnioskowania o dofinansowanie prac przy zabytkowych parkach i ogrodach. Poniżej prezentujemy Państwu aktualne informacje na temat programu.

Zarząd NFOŚiGW zdecydował o odwołaniu planowanych na 2014 rok konkursów w dziedzinie ochrony przyrody. Sprawdź inne możliwości otrzymania dotacji.

DLA KOGO?

  • jednostki samorządu terytorialnego i instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby fizyczne, będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów.

NA CO?

Program ma na celu między innymi ochronę i rewaloryzację zabytkowych, parków i ogrodów. Koszty kwalifikujące się do dotacji to między innymi:

  • zakup materiałów do nasadzeń oraz nasadzenia roślin wieloletnich,
  • prace związane z przywracaniem walorów przyrodniczych, w tym zabiegi konserwatorskie w drzewostanie, odtworzenie lub przywrócenie do pierwotnego stanu zbiorników i cieków wodnych,
  • prace demontażowe i rozbiórkowe,
  • dostawy lub zakup i montaż sprzętu i urządzeń.

ILE?

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych. Na pokrycie pozostałych 20% kosztów kwalifikowanych istnieje możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki.

  • Minimalna wartość projektu (koszt kwalifikowany przedsięwzięcia) wynosi 300 tys. PLN.
  • Maksymalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN.

DORADZTWO

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu projektu, pozyskaniu i rozliczenia dotacji, polecamy usługi firmy INVENI, sprawdzonego partnera Residence Navigator.
Analiza możliwości pozyskania dotacji jest w firmie INVENI bezpłatna!

Zachęcamy do kontaktu z doradcami INVENI i umówienie się na spotkanie: 71/795 09 92 lub andrzej.domanski@inveni.pl

INVENI Sp. z o.o. Sp. k.,
ul. Karkonoska 10/213,
53-015 Wrocław,
www.inveni.pl

Close Comments