Daily Archives: 13 August 2014

Dotacje z NFOŚiGW na rewitalizację zabytkowych parków i ogrodów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wrześniu 2014 r. planuje konkurs na dotacje w ramach programu „Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Jest to doskonała okazja do zawnioskowania o dofinansowanie prac przy zabytkowych parkach i ogrodach. Poniżej prezentujemy Państwu aktualne informacje na temat programu.

(więcej…)